Home Intervencije Hirurške procedure Otklanjanje svih promena na koži
Otklanjanje svih promena na koži

 

Mladeži i druge tumefakcije

  

Na koži postoji veliki broj promena od kojih neke mogu predstavljati zdravstveni problem, kao što su različite maligne tumefakcije, potom benigne promene koje po svojoj lokalizaciji mogu imati potencijalno maligni karakter i koje zahtevaju ozbiljne rekonstruktivne postupke, kao i niz promena koje predstavljaju samo estetski problem. 

 

Sve te promene mogu se otkloniti najčešće u lokalnoj anesteziji, hirurškim postupcima koji su relativno kratkotrajni i ne zahtevaju posebnu preoperativnu pripremu niti specijalan postooperativni oporavak. Sve tako ekscidirane promene šalju se na histopatološku verifikaciju. Pored klasičnih operativnih metoda, a u zavisnosti od karaktera same promene kao i od njene veličine i lokalizacij , mogu se uklanjati laserom ili radio talasima pri čemu se za vrlo kratko vreme koža u potpunosti regeneriše i za sobom ne ostavlja vidljive ožiljke.

 

Mladeži, koji često izazivaju strah kod pacijenata, takođe se mogu ukloniti. Njihovo uklanjanje se preporučuje ukoliko se mladež menja, raste, svrbi, krvari bez predhodnog povređivanja, ili se javlja sekrecija, ako mu se menja boja, ili granice postaju nejasne u odnosu na okolno tkivo. Pored ovoga i mladeže koji se ne menjaju, a nalaze se na mestima koja su podložna povređivanju, takođe treba skinuti. Samo uklanjanje mladeža se radi hirurškim ekscidiranjem u lokalnoj anesteziji, te se obavezno sprovodi histopatološka verifikacija ekscidirane promene.

 

*Pregled mladeža