Dermoskopija


Dermoskopija (ili dermatoskopija) je neinvazivna, najsavremenija kompjuterizovana, video, optička dijagnostička metoda u dermatovenerologiji koja podrazumeva pregled površinskih promena na koži.

Radi se dermoskopom, snimanjem i praćenjem promena na koži sa uveličanjem do 400 puta.

Osnovni značaj dermoskopije je pregled i analiza pigmentnih promena kože. Ovim se postiže rana dijagnoza tumora kože, kao i diferencijacija benignih od displastičnih (potencijalno malignih) promena koje zahtevaju hiruško uklanjanje i histopatološku dijagnozu.

 

ABCDE pregled mladeža/ rano otkrivanje melanoma

 

ABCDE pregled mladeža