Hirurgija šake

 

 

Hirurgija perifernih nerava

 

Kompresivni sindromi (kompresija živaca) - transpozicije i presađivanje nerava, sindrom karpalnog kanala, Guyon-ovog kanala, sindrom kubitalnog kanala, sveže i stare povrede perifernih nerava – nervne suture

 

Hirurgija tetiva

 

Hirurško lečenje oboljenja omotača tetiva, stenozantog sinovitisa – „prst okidač“, sveže i stare povrede fleksornih i ekstenzornih tetiva, transplatacije i transpozicije tetive šake

 

Tumori šake

 

Dobroćudni tumori tetivnog omotača, kostiju, tumori masnog tkiva, ganglioni šake

 

Dupuytrenova kontraktura

 

Usled zadebljanja i skraćivanja traka vezivnog tkiva u dlanu i prstima šake, dolazi do kontrakture prstiju šake

 

Hirurgija mekotkivnih defekata šake

 

Lokalni i regionalni režnjevi, presađivanje kože

 

Hirurgija degenerativnih oboljenja šake

 

Oboljenja malih zglobova šake, bazalnog zgloba palca, deformiteti kao posledica reumatizma ili osteoartritisa

 

Vaskularne povrede šake

 

U sklopu većih, udruženih povreda, i korekcija krvnih sudova