Home Intervencije Hirurške procedure Rekonstruktivna mikrohirurgija
Rekonstruktivna mikrohirurgija


Rekonstruktivna mikrohirurgija  (hirurgija krvnih sudova i nerava u sklopu većih i udruženih povreda).