Home Intervencije Hirurške procedure Korekcija uvučene ili isturene brade
Korekcija uvučene ili isturene brade 

Vilice mogu biti u idealnom odnosu, takvozvanoj okluziji. Ukoliko je gornja vilica isturena govorimo o prognatiji. Ukoliko je donja vilica isturena radi se o progeniji. Tako imamo konveksan, konkavan i normalan-ravan profil (slika 1).

                                                   alt

U prošlosti se ova pojava smatrala anomalijom koja se morala ispravljati ortodontskom terapijom. Danas se na njih gleda kao na normalne varijacije ukoliko nisu praćene nekom drugom anomalijom. Korekcija vilice, tj. brade se postiže operativnim putem u lokalnoj anesteziji uz analgosedaciju.

 

Kandidati

Osobe sa isturenom donjom ili gornjom vilicom.

 

Cilj

Ukoliko postoji problem isturene ili uvučene brade, to predstavlja i estetski problem. Ovim zahvatom se, prvenstveno, rešava estetski problem i postiže skladnost vašeg lica.

 

Rezovi i tehnika

Uvučena brada se koriguje jednostavnim ubacivanjem silikonskog implantata. Rez se pravi u donjem delu usne duplje, ispod zuba, što omogućava pomeranje same kosti i plasiranje implantata. Ukoliko pacijent ima izobličenu viseću bradu, upotrebljava se silikonski implatant koji po veličini i obliku odgovara svojoj nameni. Takvi silikonski implatanti su na dodir slični mekom tkivu koje se inače nalazi u bradi. On se postavlja ili spolja, odmah ispod vrha brade, ili što se i najčešće radi, sa unutrašnje strane od usne šupljine. 

*Ako se radi o blažem obliku, moguće je uraditi korekciju filerom.

 

Trajanje

Operativni zahvat traje od jednog do tri sata.

 

Anestezija

Operacija se odvija u lokalnoj anesteziji uz analgosedaciju.

 

Bolničko i vanbolničko lečenje

Vanbolničko.

 

Efekti

Vaše lice će izgledati simetrično i hramonično.