Home

drgrujicEstetska hirurgija ima za cilj poboljšanje estetskog aspekta tela, bilo to korekcija morfoloških nedostataka, bilo uklanjanjem tragova starenja.


Estetska operacija može Vam vratiti samopouzdanje i da Vas u isto vreme reši kompleksa koji imate.


Primećeno je da osobe zadovoljne svojim ličnim izgledom imaju više uspeha u svom poslu, sigurnije su u sebe i imaju pozitivniji međuljudski odnos.


Primarius mr sci. med. Ljubiša M. Grujić

Član:

  • Međunarodnog udruženja plastičnih hirurga (IPRAS)
  • Udruženja plastičnih hirurga Srbije (SRBPRAS)
  • Udrženja plastičnih hirurga Evrope (EBOPRAS)
  • Udruženja plastičnih hirurga Balkana (BAPRAS)
  • Romanian Society of Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery (ROPRAS)
  • Romanian Society of Phleobology and Limphology
  • Romanian Society of Hand Surgery
  • Romanian Society of Angiology
  • Romanian Society of Aestetic Surgery
  • Romanian Society of Reconstructive Microsurgery